zadəgan

zadəgan
top. <fars.> Hakim sinfin yüksək kübarlar təbəqəsi, əsilzadələr; aristokratiya. . . Bağdadda dul qadınlar və öz ərlərindən intiqam almaq istəyən zadəgan qadınların görüb istədikləri adamlarla tanış olaraq evlərinə dəvət etməsini Fəxrəddin hələ Gəncədə ikən eşitmişdi. M. S. O..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • zadəgan — f. əsilzadə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • zadə — is. <fars.> klas. Oğul, övlad. Duruyor oxşamaya zadəsini; Sevgili, nazlı xudadadəsini. M. H.. . . . zadə <fars.> Əsil mənası «doğulmuş, törəmiş» olub: 1) adətən isimlərə qoşularaq onların əslini, kimdən törədiyini, nəslini bildirir;… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • zadəgancasına — z. Zadəgan kimi, ağa kimi; ağacasına, kübarcasına …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • alinəsəb — ə. zadəgan, əsilzadə, əsil nəcabətli …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • əsilzadə — is. <ər. əsil və fars. . . . zadə> köhn. 1. Zadəgan, kübar (xan, bəy). Bir adam ki . . Müqim bəy Cavanşir kimi bir əsilzadənin mühafizi ola, daha nə üçün vəziyyətindən razı olmasın? S. R.. 2. Nəcib, nəcabətli, alicənab …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bicoy — I (Hamamlı) gödəkboylu, qısaboy. – Boyu balaca olan adama bicoy deyrix’ II (Hamamlı, Qazax) aravuran, sözgəzdirən, fitnəkar. – Məmmət nə bicoy adamdı, aranı qarışdırıf dava salıf III (Şəmkir) keçmişdə zadəgan evlərində qulluq etmək üçün… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • bicoylux — eləməx’: (Şəmkir) zadəgan evində uşaq ikən qulluq etmək. – Qara bəylikdə yeddi il bicoylux eliyif …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • büzürgzadə — f. 1) əsilzadə, zadəgan nəslinə mənsub; 2) mənsəb sahibi …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ə’yan — ə. «eyn» c. t. zadəgan, kübar, aristokrat …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • əsilzadə — ə. və f. əsli nəcabəti olan; zadəgan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”